A Vízi Beavatkozásokra Specializálódott Csapat Bemutatása

A Bihari HegyimentÅ‘ Egyesület szándéka az volt hogy megalakítson egy olyan speciális beavatkozásokra képes csapatot amelyik hathatós segítséget tud nyújtani a hatóságoknak, szervezeteknek és helyi közösségeknek, fÅ‘leg vízi jellegü mentéseknél, ezzel bÅ‘vítve a hegyimentÅ‘k akció lehetÅ‘ségeit amelyekkel a lakosságnak szolgálhat katasztrófák sújtotta területeken és fÅ‘leg természeti, különösen vízi csapások esetén (hatalmas áradások, árvízek, fulladások, stb. esetében).
•  A Vízi MentÅ‘ Csapat, egy különleges alakulat, amely a Bihari HegyimentÅ‘ Szolgálat keretén belűl alakult meg, vízi jellegű beavatkozásokra .
•  Ennek megalakulásának alapjául szolgált az a keresÅ‘-rekuperáló buvárcsapat amelyik már 1995 óta müködik az újjá alakult Bihari HegyimentÅ‘ Szolgálat keretén belül.
2004-ben, egy a "Carpatica" Alapítvány által finanszírozott project keretén belül, fel lett mérve és végig lett evezve 40 Romániai folyó, ami után létre hoztak egy hasznos információkat tartalmazó adatbázist amiben 24 evezhetÅ‘ folyó szerepel.
Ezeknek a terepen végzett felméréseknek, másodlagos de így is nagyon fontos következménye a rengeteg tapasztalat amit a Bihari HegyimentÅ‘ Szolgálat tagjai szereztek a középméretű vízi járművek használatában, áradási szinten levÅ‘ sebes folyókon. Ezek a tapasztalatok nagyon hasznosak vízi mentések esetén.
 

•  2004-tÅ‘l kezdve a Bihari HegyimentÅ‘ Szolgálat tagja a Speciális MentÅ‘ Csapatok Nemzetközi Karitatív Egyesületének - "KARISZ", ami egy 28 Közép- és Kelet Európai szervezetet felölelÅ‘ regionális szövetség, melynek fÅ‘ célja a katasztófák esetén történÅ‘ speciális beavatkozások logisztikai támogatása.

A teljes jogú KARISZ tagság, lehetÅ‘séget ad arra hogy asszisztenciát kérjünk tÅ‘lük, így jelen pillanatig lefolytattunk 4 közös akciót Romániában.
A csapatok közti egységesítés és szinkronizálás fÅ‘pontja a 2004-ben szervezett MAYDAY gyakorlat volt Szolnokon (Magyarország). A MayDay 2004 egy összetett gyakorlat volt, ami keretén belűl pontosan voltak szimulálva a beavatkozások földrengés esetén és egy légi szerencsétlenség esetén, egy tóból történÅ‘ vízimentéssel együtt.
A g yakorlaton részt vettek úgy a helyi közigazgatás ilyen jellegű szervezetei mint az ezen a területen működÅ‘ civil szervezetek is, többségük KARISZ partnerek lévén.
 
 
•  A Speciális VízimentÅ‘ Csapatot 2006-ban alakították, miután részleges támogatást kaptak a - Kárpát Eurórégió Fejlesztési Alapja - "Carpatica"Alapítványtól , a Kárpát Eurórégióban történÅ‘ Határontúli Együttműködési Programnak szánt pénzalapokból, az "Aqua Task Team" project keretén belül - amihez partner volt a Miskolci "SPIDER" speciális mentÅ‘csapat. 
•  A csapat összetételét a Bihari HegyimentÅ‘ Egyesület tagjai biztosítják, akiknek többféle képesítésük van, rendelkezve nemzetközileg elismert igazolványokkal. 
•  A csapat fel van szerelve modern és magas teljesítÅ‘képességű technikai felszereléssel, ami lehetÅ‘vé teszi több féle vízi jellegű beavatkozás végrehajtását.
 

 

Működési terület :

Humanitárius jellegű akciók: 
•  Vízbefult személyek felkutatása és kiemelése 
•  Árvízek és áradások által elszigetelt személyek keresése és kimentése 
Szolgáltatás jellegű akciók:
•  Vízalá merült járművek és munkagépek felkutatása és megkötése kiemelés céljából 
•  Vízalatti szerkezetek ellenörzÅ‘ felmérése 
•  Töltések és gátak ellenörzÅ‘ felmérése 
 
Fontos
 
•  A VÍZIMENTŐ ALAKULAT közbelépését kérheti magán vagy jogi személy egyaránt.
• A SPECIÁLIS VÍZIMENTŐ ALAKULAT nem helyettesíti azokat a helyi vagy központi szerveket amelyek, alapszabályzatuk szerint, fel vannak hatalmazva hogy közbelépjenek a vízi jellegű szükségállapotok esetén.
•  A SPECIÁLIS VÍZIMENTŐ CSAPAT, egy a közösség rendelkezésére állítható alakulat, mely kiegészíti azt az összetett mechanizmust és általános erÅ‘feszítést amelyek működésbe lépnek vízi jellegű szükségállapotok esetén.
•  Azokban az akciókban melyekben a szerencsétlenség érte lakosságot segítik és amelyekben részt vesznek helyi vagy országos hatósági szervek, A SPECIÁLIS VÍZIMENTŐ ALAKULAT az ennek megfelelÅ‘ parancsnokságnak rendelkezései szerint működik.