HEGYIMENTÉS

Romániában a hegyimentÅ‘ tevékenységet a 2003 évi 77-es számú kormányhatározat írja le és szabályozza. A hegyimentés egy rendkívül összetett , komplex tevékenység, melyet számtalan, úgy  természeti, mint emberi tényezÅ‘ befolyásolhat. Ezen tényezÅ‘k közül sokat nem tudunk befolyásolni, ezért a hegyimentÅ‘k fel kell legyenek készülve, hogy helyt tudjanak állni szélsÅ‘séges körülmények között, ugyanakkor nem szabad szem elÅ‘l téveszteniük pár nagyon fontos alapelvet, hogy elkerüljék a helyzet súlyosbodását:
- A saját ( a mentÅ‘) biztonsága
- A csapattársak biztonsága
- Az áldozat biztonsága
 
Éppen ezért, mivel maga a tevékenység igen komplex, magának a képzésnek és a vizsgarendszernek is annak kell lennie.
A Bihar Hegyi- és BarlangimentÅ‘ Szolgálatnál ez a következÅ‘k szerint történik:
Mikor valaki be szeretne iratkozni , hogy majd a jövÅ‘ben hegyimentÅ‘ valjon belÅ‘le lagalább a 16.-ik életévét be kellett töltenie. A 18 évesnél fiatalabbaknak szükséges a szülÅ‘k írásos beleegyezése.
 

       ElsÅ‘ fázis a jelöltség- az az idÅ‘szak, amikor a jelölt kellÅ‘ tapasztalatot gyűjt, hogy aztán tovább léphessen a következÅ‘ fázisba. Ez az idÅ‘szak nem kötelezÅ‘ azoknak, akik már kellÅ‘ alpinista és sielési tapasztalattal rendelkeznek 

      A második fázis , a pályázó, vagy inas idÅ‘szak
Annak a személynek, aki pályázik, hogy hegyimentÅ‘ legyen, a következÅ‘ feltételnek kell megfeleljen:
- Minimum 18 éves legyen
- Minimum alpinizmus tapasztalat: legyen képes IV nehézségű utat elÅ‘lmászóként , és legaláb V nehézségú utat másodmászóként kimászni, 
- Tudjon jól sielni
Ez az idÅ‘szak legkevesebb két évig tart, ami alatt a pályázónak 400 órát kell begyűjteni, elméleti és gyakorlati képzést a szakmai elÅ‘írásoknak megfelelÅ‘en.
 
Debütáló/ kezdÅ‘ idÅ‘szak
  Aki befejezi a pályázó/ inas idÅ‘szakot az tovább lép a kezdÅ‘ hegyimentÅ‘ fázisba, és elkezdi kijárni a Nemzeti HegyimentÅ‘ Iskola 4 kurzusát:
- Nemzeti HegyimentÅ‘ Iskola nyári, kezdÅ‘ majd nyári  haladó kurzus
- Nemzeti HegyimentÅ‘ Iskola téli kezdÅ‘ majd téli  haladó kurzus
 
Ebben az idÅ‘szakban további mentési technikákat tanulnak, és elmélyitik a már meglávÅ‘ ismereteket a szakmai elÅ‘irásoknak és szabványoknak megfelelÅ‘en.
Mindegyik kurzus kezdetén egy bemeneteli teszten kell átesni, és a kurzus  egy ismeretfelmérÅ‘ vizsgával zárul, úgy elméleti, mint gyakorlati része is van ezen vizsgáknak.
Mindegyik modul tartalmaz elsÅ‘segély oktatást is, amibÅ‘l szintén vizsgázni kell.
 
Az aktív hegyimentÅ‘
Az iskolázási idÅ‘szak végén, a sikeres vizsgák letétele után még egy vizsgán át kell menni, hogy aktív hegyimentÅ‘ váljék valakibÅ‘l, ez egy szakmai minÅ‘sítÅ‘ vizsga, ami 3 év szakmai gakorlást tesz lehetÅ‘vé, majd a 3 év lejárta után meg kell hosszabítani, újravizsgázással, szintén 3 évre.
 

 Hegyimentésnek két fÅ‘ irányzata van:

A megelÅ‘zés
Ami a maga során felölel egy sor tevékenységet, mint:
- MegelÅ‘zÅ‘ járÅ‘rözés és ügyelet biztosítása különbözÅ‘ helyszineken és eseményeken
o Nagy túristaforgalu zónákban, ahol a balesetek bekövetkezésének a lehetÅ‘sége emelkedett
o Sípályákon
o KülönbözÅ‘ versenyeken: síverseny, hegyi triatlon, teljesítménytúrák, bicikliversenyek
o Táborok, amelyeknek specifikusan hegyi turisztikai programja van
o Kalandturizmus
o A turisztikai utak karbantartása ( jelzések, ösvények, technikai szerelések)
o A túristaforgalom megfigyelése a különbözÅ‘ engedélyek kiadásával
o Oktató, nevelÅ‘ tevékenység
 
Az akitív mentési tevékenység
o Eltévedt , eltünt személyek keresése, felkutatása a hegyekben
o A hegyvidéken balesetet szenvedett személyeknek elsÅ‘segély-nyújtása, mentése, leszállítása mentÅ‘autóig/ mentÅ‘helikopterig
o Együttműködve más szervekkel, a lakosság segítése más helyeken is, nem csak a hegyvidéken.