Barlangi mentés

Romániában a barlangi mentés tevékenységet a 2006 évi 402-es számú törvény  írja le és szabályozza. A barlangi mentés egy rendkívül összetett , komplex tevékenység, melyet számtalan, úgy  természeti, mint emberi tényezÅ‘ befolyásolhat. Ezen tényezÅ‘k közül sokat nem tudunk befolyásolni, ezért a barlangi metÅ‘k fel kell legyenek készülve, hogy helyt tudjanak állni szélsÅ‘séges körülmények között, ugyanakkor nem szabad szem elÅ‘l téveszteniük pár nagyon fontos alapelvet, hogy elkerüljék a helyzet súlyosbodását:
- A saját ( a mentÅ‘) biztonsága
- A csapattársak biztonsága
- Az áldozat biztonsága
 
Éppen ezért, mivel maga a tevékenység igen komplex, magának a képzésnek és a vizsgarendszernek is annak kell lennie.
A Bihar Hegyi- és BarlangimentÅ‘ Szolgálatnál ez a következÅ‘k szerint történik:
Mikor valaki be szeretne iratkozni , hogy majd a jövÅ‘ben barlangi mentÅ‘ valjon belÅ‘le, eleget kell tegyen a következÅ‘ követelményeknek :
 
 
- 18.-ik életévét be kellett töltenie.
- Barlangászatban való jártasság,  TSA 2  szint
A jelölt legkevesebb egy 3 éves idÅ‘szakban részt kell vegyen évente legalább egy megyei és egy regionális barlangi mentÅ‘ gyakorlaton, ki kell járja az országos barlangimentÅ‘ iskolákat és le kell vizsgázzon mint barlangi mentÅ‘ technikus.
A továbbiakban, egy meghatalmazott Hegyi és Barlangi mentÅ‘ központnak az ajánlására részt vehet a képzési forma következÅ‘ szakaszain, és a kellÅ‘ kurzusok és vizsgák letétele után csapatvezetÅ‘vé vagy mentésirányítóvá válhat.
 
Az aktív barlangi mentÅ‘
A barlangi mentÅ‘ iskolák elvégzése után a jelölt egy oklevelet kap , ami három évig érvényes és ezzel aktív barlangi mentÅ‘vé válik. Ennek a státusznak a megtartásáért 3 évente részt kell venni egy felmérésen, mindenki a képzetségének megfelelÅ‘ tesztelésen vesz részt, és  úgy az elméleti mint a gyakorlati tesztet sikeresen helyt kell állni. Ha a három évben sikerült 70 kreditpontot gyűjteni, amit a gyakorlatokon és a reális mentéseken lehet gyűjteni, akkor is részt kell vegyen a teszten, viszont ha nincs meg a 70 pont, akkor újra kell vizsgázni, mert ez azt jelenti, hogy nem vett részt elég aktívan a berlangi mentÅ‘ szolgálat tevékenységeiben. Amennyiben nem gyűlt össze a 70 pont és / vagy nem sikerült átmenni a vizsgán az oklevele érvénytelenné válik és nincs joga hogy barlangi mentÅ‘ként aktiváljon.
 
A barlangi mentÅ‘ a  tevékenység egy sor komplex feladatotból áll:
 
- MegelÅ‘zÅ‘ járÅ‘rözés és ügyelet biztosítása különbözÅ‘ helyszineken és eseményeken
o Nagy túristaforgalu zónákban, ahol a balesetek bekövetkezésének a lehetÅ‘sége emelkedett
o Táborok, amelyeknek specifikusan barlangászati  programja van
o A földalatti mentÅ‘utak technikai szerelése és  karbantartása 
o A túristaforgalom megfigyelése a különbözÅ‘ engedélyek kiadásával barlangász klubboknak, egyesületeknek, vagy egyébb barlangászással foglakozó csoportoknak, akik a bihari föld alatti világba tesznek  látogatást
 
- Hatékony beavatkozás, mentés
- Szakképzett elsÅ‘segély nyújtása
- A barlangokban balesetett szenvedett személyek mentése, felszinre hozatala és szállítása addig a pontig ahol át lehet adni Å‘ket ellátásra a sűrgÅ‘sségi orvosi személyzetnek.
- Együttműködve más szervekkel, a lakosság segítése más helyeken is, nem csak a barlangi környezetben.