Együttműködés a  Bihar Megyei "Körösök"

Katasztrófavédelmi FelügyelÅ‘séggel

Már a kezdet kezdetén, 1995 júniusában, mikor letették az alapjait a megyei hegyi és barlangi mentÅ‘szolgálat újraszervezésének, szükségét éreztük más , állami szervekkel együttműködni, mivel ebben a tevékenységben használatos technikák annyira komplexek és sokrétüek, hogy egyértelműen használni lehet Å‘ket minden féle katasztrófahelyzetben is, és az ismereteket a a közösség érdekében használni. ElsÅ‘ állami szervek, akikkel együttműködtünk a Polgári Védelem, és a Biharmegyei katonai Tűzoltók voltak. Kezdetben a legtöbb közös bevetés vízbe fúlt emberek felkutatása és a vízbÅ‘l való kihúzása volt.

 

A SMURD megjelenésével az együttműködés is szorosabbá vált, köszönhetÅ‘en a számtalan közös akciónak. A legkomplexebb akciók a több napig eltartó barlangi mentÅ‘akciók voltak. Ezen akciók során kiderült, hogy szükség van az egymás gyakorlatain résztvenni, hogy , egyrészt az orvosi személyzet megismerkedjen a hegyi és barlangi mentÅ‘akciók során használatos , specifikus technikákkal, mint pedig a hegyi és barlangi mentÅ‘szolgálat tagjai részt vegyenek a megyei katasztrófavédelmi felügyelÅ‘ség által szervezett gyakorlatokon.
 

 
A Belügyi minisztériumon belüli átszervezésnek köszönhetÅ‘en jelent meg a Bihar Megyei Körösök Katasztrófavédelmi FelügyelÅ‘ség is, ami magába olvasztotta, összevonta többek között a tűzoltóságot, a polgári védelmet, és a SMURD-ot . KöszönhetÅ‘en a specifikus  feladatkörök bÅ‘vülésének és  a törvények változásának , 2010-ben alá lett írva egy együttműködési protokol, mely  megalapoott egy közös mentési terv kidolgozásátnak szükségét. Ezáltal rutinszerűvé vált, hogy a hegyi és barlangi baleseteknél készenlétbe helyezzenek egy SMURD rohamkocsit is, hogy szükség esetén mihamarabb támaszt tudjon nyújtani, és így a balesetett szenvedett személy mihamarabb orvosi ellátásban részesüljön.
 
Ugyanennek a protokolnak köszönhetÅ‘en , 2010 óta megnyílt a lehetÅ‘ség, hogy a hegyi és barlangi mentÅ‘szolgálat személyzete részt vehessen a Bihar Megyei Körösök Katasztrófavédelmi FelügyelÅ‘ség és a SARTISS közös szervezésében lefolyó elsÅ‘segély tanfolyamain. Ennek elvégzése , és a sikeres záróvizsga után egy oklevelet kap, ami igazolja, hogy paramedikusi képzést kapott.  Ezt követÅ‘en lehetÅ‘ég nyílik, hogy a SMURD önknteseként , ügyeletetben vegyen részt, ami  jó  lehetÅ‘ség az ismeretek elmélyítésére. Ugyan itt kell megemlísük a SMURD orvosainak munkáját, mikor a Hegyi és barlangi mentÅ‘ szolgálat gyakorlatain oktatást tartanak, elméleti és gyakorlati ismeretekkel bÅ‘vítve az ismereteinket.
 
A  2015 március 4.-én keltezett  I/4810 számu rendelet  életbe lépésével,  az információ és az eszközök felhasználásának módjáról a hegyvidéki balesetekkor, újraértelmezte az együttműködést a Bihari Hegyi és Barlangi MentÅ‘ Szolgálat és a a  Bihar Megyei Körösök Katasztrófavédelmi FelügyelÅ‘ség között. Pontosan meg lett határozva , hogy ki  miben  illetékes , hogy a rendelkezésre álló eszközöket a leghatékonyabban lehessen használni egy hegyi vagy barlangi balesetnél.