Prezentarea Echipei de Intervenţii Speciale Acvatice

IntenÈ›ia A.S.M. Bihor în constituirea acestei echipe a fost aceea de a pune la dispoziÅ£ia autorităţilor, structurilor ÅŸi comunităţilor locale o echipă de intervenÅ£ii speciale, de natură acvatică, prin extinderea capacităţii de intervenÅ£ie a echipelor de salvatori montani în domeniul asistării populaÅ£iei din zonele afectate de calamităţi, catastrofe naturale ÅŸi evenimente de natură acvatică (viituri violente, inundaÅ£ii, înecuri de persoane, etc.)

•  Echipa de IntervenÅ£ii Speciale Acvatice este o echipă specială, constituită în cadrul Serviciului JudeÈ›ean Salvamont Bihor, pentru intervenÈ›ii cu caracter acvanautic.

•  La baza costituirii acesteia a stat echipa de scafandrii de căutare - recuperare care a acÈ›ionat în cadrul Salvamont Bihor încă de la re-înfiinÈ›area acestui serviciu, în 1995.

În anul 2004, în cadrul unui proiect finanÅ£at de FundaÅ£ia Carpatica - Fondul de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice, s-au parcurs ÅŸi evaluat 40 cursuri de râu din România, realizându-se o bază de date care asigură informaÅ£ii utile despre 24 din aceste râuri.

Efectuarea evaluărilor în teren a avut ca È™i consecință secundară, o acumulare de experienţă de către membrii S.J.S. Bihor în navigarea ambarcaÅ£iunilor de capacitate medie pe ape repezi aflate la cote de viitură. Aceste deprinderi se dovedesc utile în executarea operaÅ£iunilor de căutare - recuperare - evacuare acvatică.

 

•  Începând cu anul 2004 S.J.  Salvamont este membru al Uniunii Caritative InternaÈ›ionale a echipelor de Salvări Speciale - "KARISZ", structură regională de tip federativ care întruneÅŸte 28 de organizaÅ£ii din Europa centrală ÅŸi de est, având ca obiect de activitate sprijinirea logistică a intervenÅ£iilor speciale în caz de calamităţi.

Calitatea de membru cu drepturi depline al KARISZ ne dă posibilitatea de a solicita asistenţă din partea acestora, până în prezent derul ându-se 4 acÅ£iuni comune, în România.

Omogenizarea ÅŸi sincronizarea între aceste echipe a culminat în exerciÅ£iul May Day 2004 desfăşurat la Szolnok , în Ungaria. May Day 2004 a constat într-o aplicaÅ£ie complexă, fiind simulate foarte exact intervenÅ£iile în caz de cutremur ÅŸi o situaÅ£ie de accident aviatic, cu evacuarea - inclusiv subacvatică, a victimelor, dintr-un lac.

La aplicaÅ£ie au participat structurile de profil atât ale autorităţilor locale cât ÅŸi ale ONG-lor implicate în domeniu, majoritatea fiind parteneri în cadrul KARISZ .

•  Echipa de IntervenÅ£ii Speciale Acvatice a fost constituită în anul 2006, beneficiind de o co-finanÈ›are acordată de FundaÈ›ia Carpatica - Fondul de Dezvoltare al Euroregiunii Carpatice, din fondurile destinate Programului de Cooperare Transfontalieră în Euroregiunea Carpatica, în cadrul proiectului " Aqua Task Team " - la care partener a fost echipa de salvari speciale " SPIDER " din Miskolc.
•  ComponenÈ›a echipei este asigurată de membrii Salvamont Bihor care posedă calificări multiple, fiind atestaÈ›i prin certificate internaÈ›ionale recunoscute.
•  Echipa este dotată cu echipament tehnic modern È™i performant, fapt care permite executarea mai multor tipuri de intervenÈ›ii acva-nautice.

 

Domeniul de acțiune:

Acțiuni cu caracter umanitar
•  Căutarea È™i recuperarea persoanelor decedate prin înec
•  Căutarea, recuperarea, evacuarea persoanelor surprinse È™i izolate de viituri È™i inundaÈ›ii.
Acțiuni cu caracter utilitar
•  Căutarea, recuperarea vehicoleler, utilajelor scufundate accidental
•  Prospectarea structurilor artificiale subacvatice.
•  Prospectarea digurilor, barajelor etc.
•  Lucrări de montaj, decolmatare etc. la structuri artificiale subacvatice.

Important

•  IntervenÈ›ia ECHIPA DE INTERVENÈšII SPECIALE ACVATICE poate fi solicitată de către orice persoană fizică sau juridică.

•  ECHIPA DE INTERVENÈšII SPECIALE ACVATICE nu substituie acele structuri ale administraÈ›iilor locale sau instiuÈ›iilor statului care, prin statutul lor, sunt abilitate să intervină în situaÈ›iile de necesitate de natură acvatica.

•  ECHIPA DE INTERVENÈšII SPECIALE ACVATICE este o structură pusă la dispoziÈ›ia comunității ca o complectare a efortului general È™i mecanismelor complexe care intră în acÈ›iune în cazul apariÈ›iei situaÈ›iilor de necesitate de natură acvatică.

•  În acÈ›iunile de asistare a populaÈ›iei calamitate, desfășurate în comun cu structuri ale administraÈ›iilor locale sau instiuÈ›iilor statului, ECHIPA DE INTERVENÈšII SPECIALE ACVATICE se subordonează comandamentului acÈ›iunii respective.