COLABORAREA CU
INSPECTORATUL JUDEŢEAN pentru SITUAŢII DE URGENŢĂ
"CRIÅžANA" – BIHOR

Încă din momentul în care s-au pus bazele re-înfiinţării unei structuri judeÅ£ene care să se ocupe de salvarea montană ÅŸi speologică, iunie 1995, datorită versatilităţii tehnicilor de salvare utilizate în aceste domenii, tehnici care pot fi puse în slujba comunităţilor surprinse de calamităţi sau dezastre de diferită natură, colaborarea cu structurile statului abilitate să intervină în aceste situaÅ£ii era, pe undeva, inerentă. Primele colaborări au fost cele cu ProtecÅ£ia Civilă Bihor ÅŸi Brigada de Pompieri Militari Bihor, cele mai numeroase în cadrul intervenÅ£iilor comune pentru recuperarea unor persoane înecate.

 

AparaÅ£ia SMURD în cadrul unităţii locale de Pompieri a extins această colaborare prin intervenÅ£ia comună în cadrul a numeroase operaÈ›iuni, cele mai complexe fiind cele de salvare din peÅŸteră ( Pestera Cociului- 2010, Pestera R2-2011). Pe fondul acestei colaborări a apărut necesitatea de a participa la exerciÅ£ii ÅŸi forme de pregătire specifice comune atat prin invitarea cadrelor medicale la stagiile tehnice salvamont/salvaspeo cat È™i prin participarea echipelor salvamont la diferite exerciÈ›ii tematice organizate de I.S.U. “ CriÈ™ana” Bihor cu ocazia unor întruniri desfășurate în judeÈ›ul Bihor ( ConferinÈ›ele NaÈ›ionale de Medicină de Urgență È™i Salvări în SituaÈ›ii Speciale) sau cu ocazia unor exerciÈ›ii ce implicau declanÈ™area Codului RoÈ™u de salvare în judeÈ› ( simularea unor accindente rutiere cu victime multiple, accidente chimice, accidente aviatice, etc). 
 

 
Odată cu reorganizarea din cadrul Ministerului de Interne ÅŸi apariÅ£ia Inspectoratului pentru SituaÅ£ii de Urgenţă (structură care a reunit, printre altele, Pompierii, ProtecÅ£ia Civilă ÅŸi SMURD), pe fondul dezvoltării activităţiilor specifice ÅŸi lărgirii competenÅ£elor, în paralel cu apariÅ£ia unor noi prevederi legislative, în 2010 a fost încheiat Protocolul de colaborare dintre I.S.U. CriÅŸana – Bihor ÅŸi S.J. Salvamont-Salvaspeo Bihor (S.J.S.-S.  Bh) ÅŸi s-au pus bazele întocmirii unui Plan Comun de IntervenÅ£ie. În mod curent, în cadrul accidentelor turistice montane la care S.J.S.-S. Bh intervine, se asigură ÅŸi intervenÅ£ia unuiechipaj SMURD.
 
Tot în cadrul acestei colaborări, începând cu 2010, salvatorii montani ÅŸi speologi au acces la participarea în cadrul cursurilor de prim ajutor calificat organizate de I.S.U. CriÅŸana – Bihor È™i AsociaÈ›ia SARTISS în cadrul Centrului de Învățare a Deprinderilor È™i Abilităților de Salvator . După susÅ£inerea ÅŸi absolvirea examenului de final de curs, aceÅŸtia primesc o diplomă care le atestă competenÅ£ele de Paramedic ÅŸi au ulterior posibilitatea să efectueze, voluntar, serviciul de gardă în cadrul echipajelor SMURD. În acest context trebuie amintită È™i implicarea personalului medical SMURD în predarea noÈ›iunilor teoretice È™i practice la stagiile interne de pregătire salvamont/salvaspeo. 
 
Aparitia DispoziÅ£iei nr. I/4810 din 04.03.2015, privind managementul informaÅ£iilor ÅŸi coordonarea resurselor în cazul intervenÅ£iilor în zona montană a restatutat colaborarea dintre S.J.S.S. Bihor È™i I.S.U. CriÈ™ana Bihor prin delimitarea clară a competenÈ›elor, printro valorificare cât mai eficientă a resurselor materiale È™i umane în cadrul unui accident montan sau speologic.