Bemutatkozás - Rövid történeti visszapillantás

Bihar megyében, az első Hegyimentő csapatot Stei városában (volt Dr.Petru Groza) hozta létre, 1982-ben, a helyi Néptanács a 190/1969-es számú Miniszter Tanácsi Határozat alapján, Mátyási Sándor kezdeményezése nyomán.
 
1987 -ben a Nagyvárad Városi Néptanács megalakítja a Nagyváradi alakulatot, egy Élesdi alegységgel, ugyanazon Miniszteri Határozat alapján (190/1969).
 
Mindkét csapat mintegy válaszként volt megalakítva az egyre növekvő turistaszámra a közeli hegyvidéken és mivel egyre inkább elterjedőben volt az alpinizmus valamint a feltáró és sport barlangászat, ami maga után vonta az egyre gyakoribb hegyi turisztikai baleseteket.
 
1990 után, a Romániában történt társadalmi változások nyomán, ezek az alakulatok is megszüntek vagy érdemben hatástalanokká váltak, leginkább a helyi hatóságok anyagi és erkölcsi támogatása nélkül. Eközben, mivel már szabadon lehetett közlekedni és ezzel könnyebben lehetett hozzájutni technikai felszerelésekhez illetve megjelentek a piacon új cégek amelyeknek ajánlataikban már szerepelnek hegyiturista utak is, robbanásszerüen megnőtt a hegyisportokat és turizmust gyakorlók száma. Sajnos, nem késlekedtek megjelenni a tipikus balesetek sem, egyre nagyobb gyakorisággal és súlyossággal.
Következményképpen, 1995 júniusában, létrejön a "CRSE Apuseni" Hegyimentő alakulat Nagyváradon, mint a "Nyugati Hegység Ökológiai Felügyelö Központ" egy főosztálya, egynéhány volt váradi hegyimentő kezdeményezésére, akikhez még csatlakoztak több Nagyváradi alpinista és ballangász klub tagjai is.

 

 

 

1997-ben, 8 hónapnyi kampányolás után, amivel sikerült meggyőzni a közvéleményt és főleg a helyi hatóságokat, Bihar Megye Tanácsa megalakítja a Bihari Hegyimentő Közszolgálatot, átvéve azt az Ökológiai Felügyelö Központtól. A Bihari Hegyimentő Szolgálat nem jogi személy, mivel szerves része a Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságának.

2002 áprilisában megalakult a Bihari Hegyimentők Egyesülete. Alapító tagjait és alapembereit a Bihari Hegyimentő Közszolgálat, Nagyváradi alakulatának volt és jelenlegi tagjai képezik.
 

.

 
A Bihari Hegyimentő Egyesület fő céljai: 
- támogatni anyagilag, technikailag, logisztikailag és emberileg a Bihari Hegyimentő Közszolgálat munkáját; 
- a Hegyimentő felügyelet fejlesztése a Bihar megyei hegyvidékeken.
Másodfokon, a következő célkitüzéseket követik:
- a hegyiturizmus és a hegyisportok gyakorlásának támogatása; 
- a hegyvidéki turizmus "kultúrája" fogalom támogatása és föleg a fiatalok erre nevelése; 
- a roman hegyvidék megismertetése nemzeti és nemzetközi szinten, támogatva ezzel a turizmus fejlődését és ennek gyakorlását civilizált és biztonságos keretek között; 
- segítség nyújtás katasztrófák, elemi csapások esetén, közremüködve más helyi szervezetekkel, illetve más nemzeti és nemzetközi szervekkel amelyek ilyen irányban tevékenykednek.
 
 
2004 -ben, mivel az Egyesület többrendben is bebizonyította hogy érdemben részt tud venni mentési illetve keresési akciókban, fel lett kérve hogy csatlakozzon a KARISZ-hoz, amely egy karitatív partneregyesületként jött létre, hogy segitséget nyújtson a lakosságnak katasztrófák és elemi csapások esetén. Ennek tagjai hasonló tevékenységet folytató szervezetek 3 európai országból: Magyarország, Szlovákia és Románia, a Bihari Hegyimentő Egyesület lévén az egyetlen partner Romániából a mai napig is.
2005 áprilisától kezdve, a Bihari Hegyimentő Szolgálat jogi személyi státusszal bír, miután a Bihar Megyei Tanács és a Bihari Hegyimentők Egyesülete aláírt egy egyezményt, miszerint a további hegyimentési tevékenység ettől kezdve az Egyesület vezetése alatt folyik, a Megyei Tanács részleges anyagi támogatásával.