Tanácsok
 
A HEGYEKBEN HASZNÁLT VISELKEDÉSI SZABÁLYOK
* Válassz olyan útvonalat amelyik megfelel a csapat leggyengébb tagjának fizikai, pszichikai és technikai felkészültségének. 
* Szerelkezzél fel megfelelÅ‘en. Válaszd ki a szükséges felszerelést, anyagokat és élelmet, elÅ‘relátva rendkívüli eseményeket is. 
* Jelezd a menedékháznál a távozásodat és érdeklÅ‘djél a megteendÅ‘ útvonaladról. 
* Tudasd a menedékház gondnokával a választott útvonaladat és jegyezd be magad a Turista Könybe. 
* PIndulj idÅ‘ben útra, megfelelÅ‘ felszereléssel és a térség térképével. 
*Kerüld el hogy egyedül indulj útnak. 
* Oszd be az erÅ‘det és tarsd be az erÅ‘feszítéseknek megfelelÅ‘ tisztasági és étkezési szabályokat.
* Ne fogyassz alkoholos italokat turák elÅ‘tt és közben. 
* Haladj csak jelzett utakon. Ne hagyd el a jelzett ösvényeket. 
* Ne rong áld a turisztikai felszereléseket, jelzéseket és útjelzÅ‘ket . 
* Tiszteld és óvjad a hegyet, ne hagy "jeleket" amerre jársz. 
* Tartsd tiszteletben a természeti ritkaságokat és a védett területeket. 
* Légy felkészülve hogy közbelépj és elsÅ‘segélyt nyújts a bajba jutott turistáknak. 
* Eltévedés esetén maradjon együtt a csoport. Maradjatok ébren és öntudatnál. Mozogjatok hogy elkerüljétek a kihülést. Ne fogyasszatok szeszes italt. Értesítsétek a hegyimentÅ‘ket. 
* Akik hegyisportokat űznek kötelesek betartani a hegyimentÅ‘k által közölt szabályokat.
* ÉrdeklÅ‘dd meg hogy van-e mobil telefonos takarás a megteendÅ‘ térségben. 
 
A HEGYEKBEN HASZNÁLATOS VÉSZJELEK: 
* Hat (6) akusztikus jel (vagy fényjel) percenként, 10 másodpercenként egy, majd egy perc szünet. 
* A válasz három (3) jel egy perc alatt, egy perc szünettel. 
* Még ha fogták is a vészjeledet, folytasd a jelzéseket míg egy hegyimentÅ‘ csapat elér hozzád. 
* Segítséget lehet kérni turistákon keresztül is, vagy más módon, menedékházakban, kantonokban, esztenáknál, egyéb helységeknél. 
FONTOS!:
A segélyhívás kell tartalmazza a következÅ‘ket: 
- a baleset helyét
- a sérültek számát 
- a baleset bekövetkezésének dátumát és óráját 
- a feltételezett diagnózist 
- a meteorológiai viszonyokat 
- a segélytkérÅ‘ személyes adatait
Az értesítési mód : 
Hívják a 112-t vagy a 0 - SALVAMONT (0725 826 668)-t
Adják meg a személyes adatokat és a telefon számot amirÅ‘l a hives történik
Közöljék a balesetrÅ‘l: a helyét, fajtáját, az áldozatok számát, klinikai állapotát, a baleset idÅ‘pontját
Várják meg a dispécserszolgálat visszaigazolásást
Maradjanak a telefon mellett kiegészítÅ‘ adatok és utasítások szükségességének esetére.