Salvarea montană

Activitatea de salvare montană (SM), în România, este definită şi reglementată de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 77 din anul 2003. SM este o activitate deosebit de complexă datorită multitudinii de factori naturali şi antropici care pot avea o influenţă covârşitoare asupra reuşitei unei acţiuni de salvare. Cea mai mare parte dintre aceşti factori nu pot fi controlaţi iar din acest motiv salvatorul montan trebuie sa fie pregătit să facă faţă la toată această complexitate ţinând cont de lucruri extrem de importante:

Din acest motiv procesul de pregătire şi atestare al unui salvator montan este şi se impune a fi unul deosebit de complex şi laborios. În cadrul Serviciului Judeţean Salvamont – Salvaspeo Bihor acest proces se derulează astfel:
Persoana care doreşte să devină salvator montan trebuie să trebuie să aibă la înscriere vârsta minimă de 16 ani împliniţi.Cei sub 18 ani trebuie să prezinte acordul scris al părinţilor.

 


 
Candidatura – perioada în care o persoană care doreşte să devină salvator montan acumulează experienţa necesară pentru a trece în fază următoare. Această fază nu este obligatorie pentru cei care au deja experienţă în practicarea alpinismului şi schiului.
Aspirantura
Persoana care doreşte să devină aspirant salvator montan trebuie să întrunească următoarele condiţii:

Aspirantura durează minimum 2 ani, perioadă în care aspirantul trebuie să acumuleze 360 de ore de pregătire teoretică şi practică în competenţele impuse de standartul ocupaţional, pregătire care se efectuează în cadrul serviciului judeţean, sub îndrumarea unui formator – salvator montan atestat.
Perioada de debut
Aspirantul care finalizează perioada de aspirantură, devine salvator montan debutant urmând ca el să parcurgă cele 4 module ale Şcolii Naţionale Salvamont:

În cadrul parcurgerii acestor module, salvatorul debutant continuă acumularea graduală a cunoştiinţelor în competenţele impuse de standartul ocupaţional. Toate sesiunile încep cu un test de admitere şi se finalizează cu examen de absolvire format din modul tehnic – teorie şi practică şi modul medical – teorie şi practică. Nota minimă ptr. absolvire este 7.
Salvatorul montan activ
La finele parcurgerii integrale a modulelor Şcolii Naţionale Salvamont, salvatorul montan debutant susţine un examen de atestare în ocupaţia de "salvator montan" – Cod COR 541904 iar salvatorul primeşte un atestat personalizat cu fotografia portret, document valabil pentru 3 ani. Valabilitatea acestuia se poate prelungi, la cerere şi motivat obiectiv, cu cel mult 6 luni.


 
După obţinerea atestatului profesional, salvatorul montan susţine examene de re-atestare din 3 în 3 ani.
Examenul de atestare / reatestare este format din modul tehnic – teorie şi practică şi modul medical – teorie şi practică. Nota minimă necesar a fi obţinută este 7
SM urmează 2 direcţii principale:
Prevenţia
Complex de activităţi care constau în:

Intervenţia operativă