Salvarea speologică

Activitatea de salvare din mediul subteran speologic este definită şi reglementată de prevederile Legii nr. 402 din anul 2006. Salvarea Speologică este o activitate complexă datorită multitudinii de factori naturali şi antropici care pot avea o influenţă covârşitoare asupra reuşitei unei acţiuni de salvare. Cea mai mare parte dintre aceşti factori nu pot fi controlaţi, iar din acest motiv salvatorul speolog trebuie să fie pregătit să facă faţă la toată această complexitate ţinând cont de :

• Siguranţa salvatorului
• Siguranţa colegilor de echipă
• Siguranţa  victimei
Din acest motiv procesul de pregătire şi atestare al unui salvator speolog este şi se impune a fi unul deosebit de complex şi laborios. În cadrul Serviciului Judeţean Salvamont – Salvaspeo Bihor acest proces se derulează astfel:
 

 

Aspirantura

Persoana care doreşte să devină aspirant salvator speolog trebuie să întrunească următoarele condiţii:

• vârsta minimă 18 ani

• experienţă minimă în practicarea speologiei cu nivel de competenţă TSA 2 (Tehnica Speologiei Alpine- nivel avansat). Aspirantura durează minimum 3 ani, perioadă în care aspirantul trebuie să parcurgă cursurile Şcolii Naţionale Salvaspeo nivel " tehnician salvaspeo". Pe perioada aspiranturii va participa anual la câte un stagiu / exerciţiu salvaspeo judeţean şi regional.

La finele parcurgerii Şcolii Naţionale Salvaspeo nivel "tehnician salvaspeo" se susţine un examen de absolvire format din modulul tehnic – teorie şi practică şi modulul medical – teorie şi practică. Nota minimă pentru absolvire este 7.

În continuare, la recomandarea unui serviciu județean Salvamont-Salvaspeo acreditat, tehnicianul salvaspeo poate continua aceasta formă de pregătire prin participarea la următoarele nivele: șef echipă salvaspeo (coordonează acțiunile din subteran a unei echipe salvaspeo) sau consilier tehnic salvaspeo (coordonează la nivel județean activitățile de prevenție și salvare din mediul subteran speologic).  

 
Salvatorul speolog activ

După absolvirea Şcolii Naţionale Salvaspeo  salvatorul primeşte un o diplomă, document valabil pentru 3 ani. La fiecare 3 ani speologii care au pregătire de salvatori din mediul subteran speologic vor fi evaluați în vederea reatestării pe nivelul tehnic de formare pentru care au fost certificați. Ei vor trebui să acumuleze un minim de 70 de puncte timp de 3 ani ca urmare a participării la exerciții salvaspeo, stagii, școli sau acțiuni reale de salvare din peșteră.

În situaţia în care nu acumulează cele 70 de puncte minime necesare în perioada de 3 ani, el va susţine un nou examen de reatestare.

Depăşirea duratei de valabilitate a diplomei fără acumularea punctajului minimal sau ne-promovarea examenului de reatestare duce la anularea atestării şi retragerea dreptului de practică a ocupaţiei de "salvator speolog".

În arealul montan al județului Bihor salvarea speologică urmează 2 direcţii principale:

 
Prevenţia

 Complex de activităţi care constau în:

• Patrularea preventivă în zonele carstice cu trafic turistic intens şi potenţial crescut de accident.

• Asigurarea asistenţei preventive la tabere, școli şi stagii cu specific speologic.

• Amenajarea / Reamenajarea şi întreţinerea echipărilor tehnice de intervenţie în subteran.

• Monitorizarea circulaţiei turistice speologice specializate, prin procedura de avizare salvaspeo pentru activitatea cluburilor, asociaţiilor şi grupărilor speologice care vizitează arealul carstic bihorean.

 
Intervenţia operativă
 Salvarea / evacuarea persoanelor accidentate sau bolnave în mediul speologic subteran.
• Acordarea de prim-ajutor medical.
• Evacuarea persoanelor accidentate sau bolnave din mediul speologic subteran până la prima locaţie de unde pot fi preluate de un echipaj medical de urgenţă.
• Participarea, alături de celelalte structuri abilitate, la ajutorarea populaţiei afectate de calamităţi sau dezastre, nu numai în zona montană.